Wydanie Numer22. Test IQ PsaDodatki Ikonki

Wydanie Numer22. Test IQ PsaDodatki Ikonki

iloraz inteligencji skalaJeden z największych bokserów w historii tego sportu nie należał do najinteligentniejszych ludzi na świecie. W teście tym zastosowano skalę Cattella, a odchylenie standardowe wynosi 24. Bardzo często inteligencja definiowana jest jako zdolność do uczenia się, rozumowania i rozwiązywania problemów w danej kulturze lub społeczeństwie. Zdecydował się zatem zrezygnować z koncepcji IQ rozwojowego i wykorzystać fakt, iż rozkład poziomu inteligencji jest podobny do rozkładu normalnego W 1939 roku wydał test inteligencji dla dorosłych, nazywany Testem Inteligencji Wechsler-Bellevue (Bellevue - nazwa szpitala w Nowym Jorku, w którym pracował Wechsler), w którym zastosował nową koncepcję obliczania wyników, nie odwołującą się do pojęcia wieku umysłowego.

Książka została podzielona na dwadzieścia rozdziałów rosnącym poziomie trudności, od najłatwiejszych zagadnień po najbardziej skomplikowane. W wielu badaniach udowodniono, że iloraz inteligencji u dzieci inteligencji IQ może przewidzieć osiągnięcia akademickie, zdrowie, długość życia i sukces zawodowy. Interpretacja liczby oznaczającej IQ danej osoby jest nierozerwalnie związana z rodzajem wykorzystanego do badania testu. Ponieważ Kowalski wykazywał się w wieku pięciu lat inteligencja właściwą dla dziesięciolatka, powiemy, że Kowalski osiągnął umysłowy wiek dziesięciu lat, gdy jego wiek życiowy wynosił pięć lat.

Maksymalna wartość IQ jaką można osiągnąć w tym teście, to 150. Ponieważ test dotyczyć ma wyłącznie inteligencji, to żadne wstępne przygotowanie nie powinno wpłynąć na poprawienie wyniku. Ułożone przez niego testy zostały poddane normalizacji, a więc przebadano nimi odpowiednio dużą grupę osób, aby na tej podstawie określić przedziały pozwalające na interpretację wyników. Na samym końcu przestrzegałbym przed testami internetowymi IQ z kilku względów.

Pytania są beznadziejne, nie do końca przemyślane i w dodatku jest ich tylko czterdzieści. Opracowany przez grupę profesjonalistów w dziedzinie badań IQ, test jest niezwykle przejrzysty i mierzy czas reakcji na udzielenie poprawnej odpowiedzi.